Už 15 let rozvíjíme systém na zpracování žádostí o občanské průkazy a cestovní pasy

INTRO

Komix odpovídá za návrh, implementaci a rozvoj softwarového jádra celého systému podávání a
zpracování žádostí o osobní doklady dle aktuálních legislativních a bezpečnostních potřeb. Toto
jádro zajišťuje komunikaci mezi stovkami výdejních míst na obecních úřadech tzv. obcí
s rozšířenou působností (ORP) po celé republice, centrálními registry a Státní tiskárnou cenin,
která průkazy vyrábí.

KLIENT

Ministerstvo vnitra České republiky

POSKYTNUTÁ ŘEŠENÍ

Datová a aplikační integrace
Vývoj software na zakázku

KONTINUITA

Postupně implementujeme další bezpečnostní prvky včetně biometrických tak, aby vydávané
občanské průkazy (OP) i cestovní pasy (CP) byly v souladu s českými i evropskými zákony.

ČASOVÁ OSA