SOUTĚŽ

2. 5. 2020clock - čtení

Soutěž s námi o Jabra Evolve 65, Logitech MX Master 3 a nebo Raspberry Pi 4.

V pondělí 9. 5. 2022 vylosujeme pro každou ze soutěžních cen jednoho vítěze, kterého budeme kontaktovat emailem.

Pravidla soutěže

  1. „Soutěžní kvíz“ (dále jen „soutěž“) pořádá společnost KOMIX s.r.o. se sídlem: Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5 IČO: 47117087 (dále jen „KOMIX“). Soutěže se může zúčastnit každý, kdo odpoví na otázky které jsou dostupné skrz tento odkaz.

   2. Soutěžící musí vyplnit soutěžní formulář a vyplnit své jméno, přijmení, e-mail a odsouhlasit podmínky soutěže. Soutěžící bere odpovědnost za správnost kontaktních údajů, které uvede do soutěžního formuláře.

    3. Vyplněné soutěžní formuláře mohou soutěžící odesílat od zveřejnění soutěžního kvízu až do 8. 5. 2022 do 24:00 hod.

     5. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

      6. Osoby, které nesplní podmínky účasti v soutěži, nebo které budou jednat v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny nebo budou ze soutěže vyřazeny.

       7. Výherce bude vylosován zástupci společnosti KOMIX ze seznamu vyplněných soutěžních formulářů, splňují stanovené podmínky.

        8. Výherce bude 9. 5. 2022 společností KOMIX kontaktován na kontaktní údaje, které ve formuláři uvede.

         9. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.

          10. Soutěžící účastí v soutěži souhlasí dále se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti KOMIX jakožto správce (dále jen „Společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10-ti let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.

           11. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na Společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7. KOMIX je oprávněna kdykoliv změnit tato pravidla, skladbu cen nebo jejich hodnotu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to zveřejněním změny na www.komix.cz.

           Sdílet:

           Autor článku

           root

           root