Slovníček pro business analytiky: BACCM … a na čem stojí ta želva?

10. 5. 2021clock Analýza - 2 minuty čtení

Podle hinduistické mytologie nesou svět na zádech čtyři sloni, kteří stojí na želvě. Želva je tedy základem všeho. Platí to i pro business analýzu. Základním konceptuálním rámcem business analýzy je Business Analysis Core Concept Model™ , který svým tvarem želvu připomíná. V šestiúhelníku všechno souvisí se vším. Projektoví manažeři to se svým trojúhelníkem (scope-cost-time) mají jednodušší.

BACCM má své počátky už v roce 2011 a je součástí A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide). Obsahuje šest stejně důležitých základních konceptů a vazby mezi nimi. Základní koncepty jsou v následující větě zvýrazněny:

Business Analysis is the practice of enabling CHANGE in an organizational CONTEXT by defining NEEDS and recommending SOLUTIONS that deliver VALUE to STAKEHOLDERS.

BACCM poskytuje business analytikům společnou terminologii a nezávisle na metodice nebo doménové oblasti umožňuje popsat, co business analytik dělá v rámci jednotlivých Knowledge Areas BABOK.

K čemu je to dobré a v čem mi to pomůže?

• BACCM vám pomůže jednoduchým náčrtkem na tácku v hospodě vysvětlit kamarádům, čím se živíte.

  • BACCM vám pomáhá klást otázky sobě i jiným. Samozřejmě, že je důležité nacházet odpovědi. Musí to být ale odpovědi na správné otázky. Kladení správných otázek pomáhá lépe porozumět tomu, co děláte a nacházet cestu vpřed v každé fázi projektu.

• BACCM pomáhá zůstat nad věcí, přistupovat k problému holisticky (celostně), nezapomínat co je smyslem. Na projektu často může dojít k tomu, že pro jednotlivé stromy (řešení dílčích funkcionalit, rozhraní, technologií) přestává být vidět celý les (co je smyslem celého projektu). Analytik by měl stále vidět „big picture“ v průběhu celého projektu. I když je želva úplně dole, pomáhá vidět svět z ptačí perspektivy.

  • BACCM pomáhá provádět kvalitnější analýzu tím, že vás vede k rozmyšlení všech souvislostí a dopadů. Současně pomáhá ověřit kvalitu a úplnost analýzy, najít v ní případné mezery.

  Vhodnou pomůckou pro práci s BACCM je hrací kostka, se kterou si můžete zahrát Core Concept Random Walk. Hodem kostkou určíte počet kroků a z výchozího konceptu se posunute po směru hodinových ručiček do cílového konceptu. Zvolíte si vazbu mezi vychozím a cílovým konceptem (někdy je tam více vazeb současně). Potom se snažte popsat, jak se tato vazba mezi koncepty konkrétně projevuje ve vašem projektu a co z toho vyplývá. Házejte kostkou tak dlouho, dokud vás hra inspiruje. Tento způsob využití výše uvedeného diagramu doporučuje Julian Sammy, což je jeden z autorů BACCM.

  Například projekt, který řešíte, je zavedení nového systému service desku. Na první pohled se může zdát, že je to úkol spíše technický: nasadit nový produkt a zajistit migraci dat. BACCM vás navede na otázky typu: existují nějaké hodnoty, které se touto změnou nikoli zvýší, ale sníží? Pro které stakeholdery? Vyvolá to další potřeby stakeholderů? Je na ně navrhované řešení připraveno? Když si jako business analytik budete umět konkrétně odpovědět na tyto otázky, zvyšuje se tím pravděpodobnost, že vám neujde nic podstatného a že budete vždy krok napřed před problémy.

  Zjednodušeným BACCM je Value Concept Model (VCM). VCM se snaží jednodušším způsobem popsat pomocí 4 konceptů to samé, čím se zabývá BACCM. Value je ohodnocení ceny nebo užitečnosti Thing. Value je specifická pro Person a to v daném Context, není platná absolutně ale jen pro určitý časový okamžik.

Na obrázku nenajdete Need ani Change. Need je chápána jako rozdíl mezi aktuální a požadovanou Value. Change se může týkat Thing, Person nebo Context a vede ke změně Value z důvodu naplnění Need.

Na VCM se mi líbí, že:

Na VCM se mi líbí, že :
• Value je znázorněna jako srdce, ne jako dolar. Vede to k přemýšlení o užitečnosti a přínosech i jiných než finančních.

  • VCM vás nutí přemýšlet o tom, co sám přímo neznázorňuje: Need jako změna Value.

• Všechno souvisí se vším, Value je relativní a závisí na kontextu. O tom vypráví například všem dobře známá pohádka Sůl nad zlato nebo zvolání Richarda III: Království za koně!

  Jsou pro vás úvahy nad vaším projektem z pohledu BACCM a VCM inspirativní a užitečné?

Abych se však vrátil k otázce v nadpisu: na čem stojí ta želva? No přece na větší želvě!

Sdílet:

Autor článku

Tomáš Vahalík

Tomáš Vahalík