SCRUM seriál, aneb agilní řízení nás baví

28. 6. 2022clock Vývoj - čtení

Agilní řízení nám umožňuje pracovat v úzkém kontaktu s klienty, produkt dodávat průběžně a flexibilně reagovat na vzniklé situace. A protože agilním řízením žijeme každý den, připravila naše agilní komunita stručný pětidílný seriál o scrumových ceremoniích.

Daily Scrum

Je to pravidelná denní schůzka vývojového týmu v maximální délce 15 minut, která probíhá vždy ve stejný čas. Jejím účelem je synchronizace aktivit a vytvoření plánu na dalších 24 hodin pro hladký průběh vývoje. Některé naše týmy se potkávají osobně, jiné virtuálně přes MS Teams.

Retrospektiva

Každý tým si organizuje svou vlastní retrospektivu po každém sprintu v délce trvání do max. 60 minut. Na každé retrospektivě se snažíme vymyslet alespoň jeden akční bod, který přinese zlepšení fungování týmu.

  U nás v KOMIXu klademe na retrospektivu velký důraz.

  Refinement

  Refinement je péče o produktový backlog a jeho zpřesňování. Zahrnuje přidávání detailů, odhadů pracnosti a uspořádání jednotlivých položek v něm. Tento proces probíhá po celou dobu projektu.

  V KOMIXu spolupracuje product owner s vývojovým týmem na detailech jednotlivých položek produktového backlogu.

  Planning

  Planning slouží k dohodnutí se na množství a typu práce, která má být vykonána během příštího sprintu. Proces planningu je časově ohraničený a to tak, že pro jednoměsíční sprint je to max. 8 hodin. V KOMIXu při plánování používáme story points a soustředíme se na splnění cíle sprintu.

  Review

  Sprint review je pravidelné setkání vývojového týmu s vybranými stakeholdery na konci každého sprintu. Vyhodnocení sprintu řeší produktový přírůstek a v případě potřeby vede k přizpůsobení produktového backlogu. Všichni zúčastnění spolupracují na rozhodnutí, jak postupovat dále směrem k optimalizaci hodnoty dle zjištěných skutečností a případných změn produktového backlogu.

  Sdílet:

  Autor článku

  Edita Koumarová

  Edita Koumarová