Nová kapitola KOMIXu: Oznámení plánu na vznik dvou společností

2. 12. 2022clock - 7 minut čtení

KOMIX, součást ICT holdingu Aricoma Group založeného investiční skupinou KKCG, oznámil rozdělení na dvě samostatné společnosti. Společnost KOMIX se věnuje vývoji zakázkového softwaru pro široké spektrum klientů počínaje úřady státní správy v České republice až po velké mezinárodní korporace jako například ŠKODA AUTO, Nestlé a Reist Telecom.

    „Po 30 letech úspěšného vývoje softwaru pro různé druhy zákazníků jsme dosáhli bodu, kdy větší podnikatelský smysl dává společnost rozdělit a zaměřit se na specifické potřeby různých druhů klientů. Svým kolegům, kteří se připojují ke KOMIX Digital, přeji mnoho úspěchů“, řekl Tomáš Rutrle.
    Počátkem roku 2023 dojde k rozdělení KOMIXu na dvě společnosti se zaměřením na rychle rostoucí sektory vládní a komerční sféry.

KOMIX s.r.o. bude pokračovat ve svých aktivitách pod vedením generálního ředitele Tomáše Rutrleho, a to počínaje 1. lednem 2023. KOMIX se bude nadále zaměřovat zejména na zákazníky z veřejné sféry a bude poskytovat komplexnější služby a podporu, a to společně s dalšími podobně orientovanými realizačními týmy ze skupiny. Autocont, AEC a CESEA jsou klíčovými partnery pro KOMIX v rámci Aricoma Group.

KOMIX Digital s.r.o. oficiálně zahájí svoji činnost 1. ledna 2023 pod vedením nového generálního ředitele Roberta Nagranta. KOMIX Digital, společně s dalšími společnostmi ze skupiny Aricoma Group, se zaměří na obchodní rozvoj velkých korporátních klientů v evropském regionu. Mezi úzce propojené společnosti patří Clearcode, Cleverlance, Musala Soft, Seavus a Stratiteq.

    „Oslava 30 let KOMIXu je úžasnou příležitostí, jak dobýt svět po svém. Je mi ctí převzít vedení společnosti KOMIX Digital, která se bude orientovat na komerční zákazníky. Cílem je být minimálně tak alespoň tak dobrými partnery pro naše zákazníky, jako jsme byli doposud a přinášet nové nápady, které budou posilovat a rozvíjet naše partnerství. Hlavní výzvou je zaměřit se na zákazníky v Evropě, kde jsme již aktivní a plánujeme dosáhnout další expanze,“ říká Robert Nagrant.
    Cílem probíhající změny je zaměřit se na obě oblasti napřímo a vyvážit tržní sílu a synergie uvnitř Aricoma Group. Jako nezávisle řízené společnosti budou mít obě firmy lepší podmínky k dosahování dlouhodobého růstu a hodnot pro zákazníky, zaměstnance i investory.

O KOMIX

Společnost byla založena v roce 1992 a od svého počátku nabízí softwarové služby klientům ze státní i privátní sféry. Jedná se především o řešení pro eGovernment a eHealth, kde pomáhá české státní správě urychlit vývoj tak, aby byla tato řešení uživatelsky přátelská pro občany. KOMIX je současně významným dodavatelem automobilek, jmenovitě například Škody Auto. V tomto segmentu KOMIX vychází ze současné situace, kdy automobilový průmysl prochází zásadní transformací a vzájemně se posilující trendy zahrnují autonomní řízení, sdílenou mobilitu, online připojení a elektrifikaci. Softwarová řešení se tak stávají hlavním zdrojem hodnoty automobilu, vnímání inovací a přitažlivosti pro zákazníka. KOMIX dále nabízí svoje produkty zaměřené na digitální transformaci, jakými jsou například automatizované rozhodování, business inteligence nebo robotická procesní automatizace. Společnost zvládá komplexní vývoj všech vrstev složitých informačních systémů – frontend, backend, databáze, mobilní aplikace, integrační sběrnice. Nejobvyklejšími technologiemi, v nichž se vývoj realizuje jsou JAVA a Microsoft .NET. V únoru 2021 společnost KOMIX otevřela pobočku ve Švýcarsku, kde získala nového klienta, jednoho z největších potravinových koncernů na světě společnost Nestlé.

O ARICOMA GROUP

ARICOMA Group je předním středoevropským poskytovatelem IT služeb s významným zastoupením ve Skandinávii. Z osmi firemních center po celé Evropě poskytuje služby více než 1000 klientům na 15 trzích. ARICOMA Group se zaměřuje na poskytování služeb zákazníkům ze soukromého i veřejného sektoru. Pomáhá při zvládání neustále se měnících požadavků, rizik a při tvorbě a rozvoji obchodních příležitostí. Prostřednictvím společností ve svém portfoliu poskytuje komplexní řešení pro digitální transformaci, včetně UX designu a poradenství, vývoje softwaru na zakázku, řízení IT infrastruktury a IT provozu, cloudového provozu a služeb cloudového zabezpečení. Mezi významné členy skupiny patří společnost Seavus působící ve Švédsku a střední Evropě, která se specializuje na vývoj zakázkového softwaru, dále švédský softwarový vývojář Stratiteq, společnost AUTOCONT, která se v Česku a Slovensku zaměřuje na softwarovou integraci, vývojáři zakázkového softwaru Cleverlance Enterprise Solutions a KOMIX, specialista na kybernetickou bezpečnost AEC či odborník na digitální transformaci státní správy CESEA.

O KKCG

Skupina KKCG založená jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů, Karlem Komárkem, je mezinárodní investiční společnost, jejíž celková účetní hodnota přesahuje 9 miliard eur. Skupina KKCG vyvíjí podnikatelské aktivity v 33 zemích světa a mezi její klíčová odvětví patří zábavní průmysl, energetika, informační technologie a reality.  Vlastní podíly v mnoha předních mezinárodních společnostech, mezi něž patří například Allwyn (loterie a herní průmysl), ARICOMA Group (IT), MND Group (energetika), KKCG Real Estate Group či Springtide Ventures (kapitálový fond investující do evropských a izraelských IT start-upů).

Sdílet:

Autor článku

Nikola Wimmerová

Nikola Wimmerová