IT projekťák: držet se plánu a přitom zvládnout kličkovat mezi změnami

30. 10. 2020clock Život v KOMIXu - 4 minuty čtení

Za poslední rok jsme v KOMIXu úspěšně dokončili 95 projektů. Všichni naši projekťáci mají jasný zato nelehký úkol: dotáhnout projekty do zdárného konce. Spolupracují na jedné straně se svými kolegy a na straně druhé s klientem.

Co všechno se za prací projektových manažerů skrývá?

V jednotlivých projektových týmech máme standardně analytiky, vývojáře, testery, databázisty a projektového manažera, který tým řídí. Ten se od začátku projektu podílí zpravidla na plánování, na definici obsahu projektu a dohlíží na časový harmonogram práce. Zároveň řeší změny, které v průběhu projektu nastanou – a že nastanou vždy. Když pomineme rutinní činnosti a nezbytnou administrativu, nic jako obvyklý den v práci projektového manažera prakticky neexistuje. Právě to je ale podle našich projekťáků důvod, proč je tahle práce baví. „Většinou už druhý den se začínají objevovat první odchylky od dohodnutého plánu. Naší úlohou je udržet projekt ve vymezených mantinelech, a pokud se odchýlí, tak jej tam co nejdříve vrátit zpět,“ říká Roman Havlík, vedoucí projektové kanceláře.

Neděláme projekty do šuplíku, ale pro okamžité nasazení do praxe

Výhodou našich projektů je, že jsou v praxi vidět. Dodáváme věci, které v praxi fungují a mají využití. „Například v odvětví automotive pracujeme na projektu, kde máme na starosti kompletní refaktoring aplikace pro prodej referentských vozů,“ říká Edita Koumarová, projektová manažerka. Tisíce vozů ročně odebírají od ŠKODA Auto jednotlivá dealerství v rámci referentského programu. Jde o služební vozy zaměstnanců Škodovky, které po zajetí putují do distribuční sítě.

Roman Havlík vede projektovou kancelář a zároveň sám řídí projekty v rámci nekomerčního sektoru pro ČSSZ v oblasti produktu Nemocenská, který zpracovává řadu sociálních dávek (nemocenská, otcovská poporodní péče, peněžitá pomoc v mateřství, a různé druhy ošetřovného). Nejznámějším projektem poslední doby je elektronická neschopenka. „Nyní implementujeme řadu funkcionalit, které stávající projekt e-neschopenka dále rozvíjí. Zároveň řešíme obratem veškeré změny, které souvisí s pandemií COVID-19 a změnami vyplácení dávek Ošetřovného z důvodu uzavření škol,“ dodává Roman Havlík.

Roman (druhý zprava) & tým

Co si na začátku nastavíte, to si na konci slíznete

Nástrahy čekají na projekťáka už na samotném začátku projektu. Specifikace požadavků a správná očekávání na všech stranách jsou klíčové. „Proto je při definici projektu důležité dbát na detailní popis toho, co je součástí dodání projektu a co naopak jeho součástí není – můžeme se tak vyhnout nepříjemným překvapením ve finální fázi projektu,“ říká Roman Havlík.

„Ne všechny projekty však máme možnost ovlivnit od samého začátku. Někdy naskakujeme do rozjetého projektu za již daných podmínek, které nemůžeme ovlivnit,“ doplnila Tereza Svačinová, projektová manažerka. Výzvou pro naše projekťáky však v každém případě zůstává cíl dotáhnout projekt do konce přes všechny překážky. Existuje totiž stále řada oblastí, které ovlivnit může.

Tereza Svačinová

Pravidla, procesy a empatie musí jít ruku v ruce

Projekťák především formuje vztah se zákazníkem a tím pádem určuje také atmosféru, která bude projekt doprovázet. Stejně tak se podílí na tom, jaké vztahy budou panovat napříč celým týmem. Bez nastavených procesů bychom v týmu nedokázali efektivně fungovat. Vybudovat a mít k dispozici tým, který je osobně zainteresován na výsledku projektu, členové v týmu jsou iniciativní a navzájem spolupracují, je pro úspěch projektu a pracovní atmosféru k nezaplacení. „V týmu řešíme věci na rovinu a udržujeme mezi sebou nejen pracovní, ale i lidské vztahy. Zajímáme se jeden o druhého a máme přehled o důležitých událostech v našich životech,“ říká Edita Koumarová.

Edita & tým

Klíčové vlastnosti a schopnosti, bez kterých se u nás projekťák neobejde

Projektového manažera dělají z velké části praktické zkušenosti.
Psychická odolnost a nebrat si věci osobně.
Vyjednávací schopnosti.
Schopnost sestavit funkční tým a jeho vedení.
Komunikační schopnosti jak směrem do týmu, tak ve vztahu ke klientovi.
Plánování a zodpovědnost.
Včasná identifikace problémů a rizik na projektu, včetně předcházení jejich vzniku.

Chcete se stát součástí našeho projektového týmu? Prozkoumejte naše aktuálně volné pozice.

Sdílet:

Autor článku

Zuzana Matějková

Zuzana Matějková