IT analýza: souvislosti mezi modely – bez konzistence není kvalita

26. 6. 2021clock Analýza - 4 minuty čtení

Každý z modelů, které vznikají při analýze, je zaměřen na určitý aspekt modelované reality nebo jejího budoucího stavu. Jeden model je zaměřen například na statické struktury, jiný na chování systému. Protože všechny modely popisují tutéž realitu (stávající nebo navrhovanou), musí být tyto modely navzájem konzistentní.

To znamená, že pokud je nějaká skutečnost zachycena v jednom modelu, musí být ve vzájemném souladu zachycena i v souvisejícím modelu. Modelovací jazyky a metodiky se hodně zabývají notací jednotlivých modelů, ale málo nebo vůbec jejich vzájemnými souvislostmi. Bez konzistence není kvalita.

Každý analytik se určitě setká s níže uvedenými modely. Jejich výčet nemusí být úplný a může být ovlivněn charakterem systému i použitou metodikou. Směr šipky u vazby mezi modely slouží pro dohledání vazby v popisu pod diagramem a nemá za cíl znázorňovat všechny možné směry závislosti, která je často obousměrná.

Přehled hlavních souvislostí mezi modely:

 • Pojmy:
 • Slovník pojmů stanovuje jednotné pojmy pro popis řešené oblasti. Pojmy by měly být jednotně používány ve všech ostatních modelech, zejména:

  Pojmy – Požadavky: V textu specifikace požadavku používat definované pojmy.
  Pojmy – Use case: Text scénářů používá definované pojmy.
  Pojmy – Obrazovky: Názvy polí na obrazovce odpovídají definovaným pojmům.
  Pojmy – Data: Datový model vychází z pojmů. Pojem se může stát tabulkou, atributem, relací (názvem cizího klíče) nebo hodnotou v číselníku.

  • Procesy
  • Procesy – Požadavky: Požadavky zajišťují splnění cílů procesů.
   Procesy – Use case: Elementární business aktivity odpovídají hlavním use case, procesní model tak zprostředkovaně stanoví sled use case. Nositelé činností procesů (pool, lanes) odpovídají aktérům.
   Procesy – Rozhraní: Spolupracující systém je Pool. Komunikace mezi Pooly je pomocí
   Procesy – Data: Datové vstupy a výstupy procesních aktivit odpovídají entitám v datovém modelu.
   Procesy – Stavy: Vstupem a výstupem procesních aktivit jsou datové entity v určitém stavu, který odpovídá stavovému diagramu.
   Požadavky – Use case: Cíle use case odpovídají funkčním požadavkům.

  • Požadavky – Use case:
  • Cíle use case odpovídají funkčním požadavkům.
   Use case – Obrazovky: Use case jsou vytvářeny společně s návrhem wireframe UI. Scénář use case se odkazuje na práci s Obrazovka (jedna nebo více) umožňuje dosáhnout cíle use case.
   Use case – Rozhraní: Spolupracující systém je aktér.
   Use case – Stavy: Stavový diagram při změně stavu zachycuje informaci, v rámci kterého use case (jednoho nebo více) se stav mění. Nedochází ke změně stavu mimo use case.

   Obrazovky – Požadavky: Diskuse nad návrhy obrazovek pomáhá získat funkční požadavky. Obrazovky splňuji požadavky na uživatelské rozhraní.
   Rozhraní – Obrazovky: Obrazovky zobrazují nejen vlastní data systému, ale i data získaná od spolupracujících systémů.

  • Data
  • Data – Rozhraní: Rozhraní poskytuje data systému okolním spolupracujícím systémům, názvy položek rozhraní odpovídají datovému modelu.
   Data – Obrazovky: Obrazovky zobrazují data z datového modelu, názvy položek na obrazovce a entit a atributů si odpovídají.
   Data – Stavy: Stavy datových entit jsou zachyceny v stavovém diagramu.

  Pokud analýzu provádí jeden člověk, vzájemné vazby si dokáže ohlídat. Pokud analýzu provádí více analytiků nebo dokonce celých týmů, roste důležitost kontroly, že se jejich výstupy potkají. Ověření vazeb mezi modely už v průběhu analýzy napomůže tomu, že do sebe při realizaci vše hladce zapadne.

  Sdílet:

  Autor článku

  Tomáš Vahalík

  Tomáš Vahalík